Recruitments

Notification

*ದಿನಾಂಕ 18.03.2023 ರಲ್ಲಿ ಕರೆದ ವಿವಿಧ ಆರ್‌ಆರ್‌ಯು/ಆಡಳಿತ/ನೇಮಕಾತಿ/784/2022-23 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 15-04-2023 ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.